วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน


เมื่อ 40 ปีที่แล้ว เป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ปัจจุบันมีต้นไม้เบิกนำขึ้นมาทดแทนไม้ดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่า 4 ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลน นอกจากนี้ทางเขตฯ ได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผ่านจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดเจ้าหลาว
และปากน้ำแขมหนูได้ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

การเดินทาง : ใช้เส้นทางอ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร ผ่านหาดเจ้าหลาว ถนนจะขึ้นเขาเจ้าหลาวประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวามือไปยังที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ฯ อีก 800 เมตร อ่านต่อ>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น